پرسش و پاسخ

سوال ۷۳: آیا زن مى تواند جلوتر از مرد نماز بخواند(در نماز جلو تر از مرد بایستد)؟

✅ پاسخ:
🔹 اگر فاصله زن و مرد بیشتر از پنج متر باشد، یا بین آنها حائلى مانند پرده یا دیوار باشد و یا در دو سطح مختلف (مثل طبقه اول و بالکن بعضى از مساجد) ایستاده باشند و زن جلوتر از مرد باشد، نمازشان صحیح است.

۱-آیات عظام امام خمینی (ره)، بهجت، صافى و نورى:
اگر زن جلوتر از مرد هم بایستد اشکال ندارد ؛ ولى بهتر است زن عقبتر از مرد بایستد.

۲ – آیت الله گلپایگانى و صافى:
جلوتر ایستادن زن از مرد در نماز و یا ایستادن مرد پشت سر زن مکروه است؛ ولى باطل کننده نماز نیست.

۳-آیت اللَّه تبریزى:
باید حداقل بین زن و مرد یک وجب فاصله باشد و با رعایت فاصله، اگر زن هم جلوتر بایستد، نمازش صحیح است.

۴ – آیت الله مکارم و فاضل:
اگر زن جلوتر از مرد بایستد، نماز او باطل است و یا اگر مرد پشت سر زن به نماز بایستد، نماز او باطل است. اگر هم زمان شروع به نماز کنند، نماز هر دو باطل است؛ مگر آن که بین آنها پنج متر فاصله باشد، یا حائلى مانند پرده و دیوار در بین آنها موجود باشد و یا آنکه وضعیت به گونهاى باشد که یکدیگر را نبینند.

۵ – آیت الله سیستانى:
احتیاط واجب آن است که زن عقبتر از مرد بایستد و در صورت تخلف احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخوانند.

۶ – آیت الله زنجانى:
اگر زن جلوتر از مرد، بدون رعایت فاصله مناسب بایستد و با هم وارد نماز شوند، مستحب است نماز را اعاده کنند (در هر صورت نماز صحیح است)

۷- آیت الله خامنه ای:
اگر بین زن و مرد مقدارى (حداقل به اندازه یک وجب) فاصله باشد، جلوتر بودن زن یا همردیف بودن او با مرد اشکال ندارد و نمازشان صحیح مىباشد

۸- آیت اللَّه وحید:
باید بین مرد و زن در حال نماز، حداقل یک وجب فاصله باشد ؛ ولى اگر زن برابر مرد یا جلوتر – در کمتر از فاصلهاى که ذکر شد بایستد و هر دو با هم وارد نماز شوند، باید نماز را دوباره بخوانند.

««در مسأله رعایت فاصله و جلوتر ایستادن مرد در نماز بین محرم و نامحرم تفاوتی نیست»»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا