زندگینامه

استاد حسین احمدی شاهرودی فرزند حضرت آیه الله احمد علی احمدی شاهرودی قدس سره الشریف در سال ۱۳۶۰ وارد حوزه علمیه قم ومشغول تحصیل در علوم مقدماتی حوزه گردیدوهمراه با تحصیلات مقدماتی شروع به تدریس در سطح یک به مدت ۲۵ سال ودر سطوح عالی به مدت ۲۰ سال مشغول بوده است.

ایشان براساس وظیفه ورسالت والای روحانیت همراه باتحصیل وتدریس در ایام تعطیلی حوزه به کار تبلیغی در استانهای مختلف ایران وخارج از کشور به مدت ۳۰ سال مشغول گردید.

معظم له ازاصحاب قلم وبیان میباشند.ایشان علاوه بر تدریس در حوزه علمیه قم با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور همکاری علمی دارند.وی از سخنرانان و استاد مشاور و راهنما در حوزه علمیه قم و عضومجمع عمومی جامعه مدرسین وعضومجمع عالی تفسیروموسس موسسه فرهنگی خورشید حیات می باشد.استاد احمدی شاهرودی در مراکز دینی و علمی و صنعتی کشور حضور پیدا کرده و پاسخ گوی سوالات علمی و تخصصی می باشند.

دکمه بازگشت به بالا