مؤسسهٔ خورشید حیات

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور دین در عرصه های مختلف جامعه، عطش درک معارف اسلامی را دو چندان ساخت هرچند فهم عمیق این معارف خواست عمومی اقشار جامعه بود، ولی الگوهای تجربه شده در غرب از یک سو و تقابل دین با اندیشه های نو در بعضی موارد، نیاز به بازنگری و ارائه ی نو از معارف دینی برای جوانان را شدید تر ساخت.

توسعه برنامه های پژوهشی و پاسخ گویی به نیازهای اقناع نشده فرهنگی در حوزه اندیشه دینی باعث شد، مؤسسه فرهنگی خورشید حیات، با مجموعه ای از نیروهای کارآمد تحت اشراف، استاد احمدی شاهرودی در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز نماید.

با ثبت انتشارات خورشید عصر، پژوهش در حوزه دین و چاپ کتب دینی از مهمترین اقدامات این مؤسسه می باشد.

موسسه خورشید حیات در بخش نمایشگاه فعالیت نهادها وارگانها فرهنگی وامور خانواده به عرضه محصولات علمی وفرهنگی می‌پردازد:

گردآوری-تالیف تدوین مقالات ،ترجمه –حروف چینی ،ویرایش تصحیح ،ویراستاری، طراحی وصفحه آرائی ،مشارکت در برگزاری همایش ها –برپایی نمایشگاه وجشنوارههای فرهنگی-طراحی سایت-ایجاد کتابخانه برای سازمانها

دکمه بازگشت به بالا