دیدگاه های استاد

۵ اسفند ۱۳۹۴

کسانی که می خواهند درفقه کارکنند باید…

کسانی که می خواهند درفقه کارکنند باید درعرصه های نوپیدا ومطالبات نظام ودرپاسخ به مسایل نوپدید درنظام اسلامی ودرتبیین نظریه جامعیت اسلام درتمامی امور زندگی وحیات […]
۱۴ فروردین ۱۳۹۶

گفتاری ازاستاد حسین احمدی شاهرودی درموضوع حوزه انقلابی ملاکها و معیارها

یکی ازوظایف فقیه ناظر به مباحث اجتماعی است لذا بحث از فقه الاجتماع -فقه النظام -فقه السیاسه وغیره بسیاردرحوزه علمیه مطرح است.ازاین روی حوزه نمیتواند نسبت […]
۱۵ مرداد ۱۳۹۶

سند۲۰۳۰ به تمام معنا ترویج فرهنگ سکولار است….

استاد حسین احمدی شاهرودی: ❌سند۲۰۳۰ به تمام معنا ترویج فرهنگ سکولار است. ? در سند۲۰۳۰ می‌خواهند بگویند ما باید سبک زندگی و خانواده و قوانین آموزشی […]
۱۵ مرداد ۱۳۹۶

از یادداشت‌های استاد حسین احمدی شاهرودی….

از یادداشت‌های استاد حسین احمدی شاهرودی ?هر آزادی مقدس نیست. کرامت انسان مساوی باآزادی مطلق نیست والّا چرا قانون نوشته می‌شود. یک عقیده فاسد یک ویروس […]