یادداشت های استاد

🔷حوزهٔ انقلابی؛ ملاک‌ها و معیارها

از یادداشت‌های استاد حسین احمدی شاهرودی...

یکی ازوظایف فقیه ناظر به مباحث اجتماعی است لذا بحث از فقه الاجتماع -فقه النظام -فقه السیاسه وغیره بسیاردرحوزه علمیه مطرح است.ازاین روی حوزه نمیتواند نسبت به نیازهای حکومت دینی بی تفاوت باشد.برای تحقق این مباحث بایدبرنامه ریزی دقیق داشته باشدواین مباحث رادراولویت قراردهد.

مامعتقدیم فقه جوابگوی کلیه مسائل ونیازهای مکلفین است بگونه‌ای که هیچ مسئله ای رانمیشود فرض کرد مگراینکه حکم آن درفقه آمده است.درحوزه انقلابی بایدفقیه پای بگذارد درقلمروهای جدید تابتواند پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی باشد. زیراحوزه علمیه همانطور که درتاسیس این نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش اساسی داشته است دراستمرار آن نیزباید ایفاگر نقش اصلی باشد.

درحوزه انقلابی رابطه بین فقیه ومردم باید از قبیل رابطه مجتهد ومقلد باشد نه ازقبیل محدث ومستمع.

حوزه انقلابی باید رهبریت حرکت بسوی فضای مجازی پاک باشد.

حوزه انقلابی باید درهنر وفیلم سازی خصوصا درحوزه دفاع مقدس، حضور ی فعالتر داشته باشد.

حوزه انقلابی باید درعرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی ودغدغهای نظام حضور ی فعالتر داشته باشد.

حوزه انقلابی باید درفضای مجازی که قتلگاه جوانان شده است حضوری هوشمندانه داشته باشد.

ودریک جمله، حوزه انقلابی حوزه ای است که پاسخگوی مسائل مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا