معرفی انتشارات خورشید حیات

عمده فعالیت انتشارات خورشید حیات، چاپ ونشر آثار استاد احمدی شاهرودی و چاپ تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته در مؤسسه خورشید حیات و سایر مؤسسات و در اهداف سالانه نشر ده‌ها هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌الملل کتاب داخل وخارج کشوری است.
 

محصولات فرهنگی

موسسه خورشید حیات در بخش نمایشگاه فعالیت نهادها وارگانها فرهنگی وامور خانواده به عرضه محصولات علمی وفرهنگی می پردازد:
گردآوری-تالیف تدوین مقالات ،ترجمه –حروف چینی ،ویرایش تصحیح ،طراحی وصفحه آرائی ،مشارکت در برگزاری همایش ها –برپایی نمایشگاه وجشنوارههای فرهنگی-طراحی سایت-ایجاد کتابخانه برای سازمانها
 

معرفی استاد احمدی شاهرودی

9
استاد حسین احمدی شاهرودی فرزند حضرت آیة الله احمد علی احمدی شاهرودی قدس سره الشریف در سال 1360 وارد حوزه علمیه قم ومشغول تحصیل در علوم مقدماتی حوزه گردیدوهمراه با تحصیلات مقدماتی شروع به تدریس در سطح یک به مدت 25سال ودر سطوح عالی به مدت 20 سال مشغول بوده است.
 
ایشان براساس وظیفه ورسالت والای روحانیت همراه باتحصیل وتدریس در ایام تعطیلی حوزه به کار تبلیغی در استانهای مختلف ایران وخارج از کشور به مدت 30 سال مشغول گردید.

استاد احمدی شاهرودی  علاوه بر تدریس در حوزه علمیه قم با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور همکاری علمی دارند.وی از وعاظ و استاد مشاور و راهنما در حوزه علمیه قم و عضو کمیسیون تخصصی زنان و مسول موسسه فرهنگی خورشید حیات می باشد.استاد احمدی شاهرودی در مراکز دینی و علمی و صنعتی کشور حضور پیدا کرده و پاسخ گوی سوالات علمی و تخصصی می باشند.

ایمیل استاد حسین احمدی شاهرودی: Ahmadihosein42@yahoo.com