کتاب‌های منتشر شده توسط مؤسسه

عمده فعالیت ،انتشارات خورشید عصر چاپ ونشر آثار استاد احمدی شاهرودی –چاپ تحقیقات وپژوهشهای انجام گرفته در موسسه وسایر موسسات ودر اهداف سالانه نشر دهها هزار جلد کتاب به کتابخانه های داخلی وخارجی وشرکت در نمایشگاههای بین الملل کتاب داخل وخارج کشوری

اخبار مربوط به انتشارات مؤسسه خورشید حیات

ویدئوهای معرفی کتاب‌های استاد احمدی شاهرودی

معرفی کتاب‌های استاد / سبک زندگی در کلام معصومین

معرفی کتاب‌های تخصصی در شرح اصول فقه در ۶ جلد

معرفی کتاب‌های جیبی عمومی در موضوعات علوم انسانی

دکمه بازگشت به بالا