۷ آذر ۱۳۹۴

آسیب شناسی رشد اقتصادی

از دیدگاه قرآن کریم میان رفتارهای انسانی و رویدادهای طبیعی رابطه مستقیم وجود دارد. به گونه ای که رفتار نیک آثاری مثبت و کارهای بد اثراتی […]
۷ آذر ۱۳۹۴

قرآن

قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه وآله وسلم) فَاِذا التبِسَت عَلَیکُمُ الفِتن کَقَطعِ اَّلیل المُظلِم فَعَلَیکُم باِلقُرآن ترجه: حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند:هنگامی که فتنه […]