1422850554-53038-3
زندگینامه استاد
استاد حسین احمدی شاهرودی فرزند حضرت آیة الله احمد علی احمدی شاهرودی قدس سره الشریف در سال 1360 وارد حوزه علمیه قم ومشغول تحصیل در علوم مقدماتی حوزه گردیدوهمراه با تحصیلات مقدماتی شروع به تدریس در سطح یک به مدت 25سال ودر سطوح عالی به مدت 20 سال مشغول بوده است
ایشان براساس وظیفه ورسالت والای روحانیت همراه باتحصیل وتدریس در ایام تعطیلی حوزه به کار تبلیغی در استانهای مختلف ایران وخارج از کشور به مدت 30 سال مشغول گردید.
 

استاد احمدی شاهرودی  علاوه بر تدریس در حوزه علمیه قم با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور همکاری علمی دارند.وی از وعاظ و استاد مشاور و راهنما در حوزه علمیه قم و عضو کمیسیون تخصصی زنان و مسول موسسه فرهنگی خورشید حیات می باشد.استاد احمدی شاهرودی در مراکز دینی و علمی و صنعتی کشور حضور پیدا کرده و پاسخ گوی سوالات علمی و تخصصی می باشند.

ایمیل استاد حسین احمدی شاهرودی: Ahmadihosein42@yahoo.com